archiefwebsite venray

Gemeentearchief

Sfeer beeld

Wat doen wij

Het Gemeentearchief Venray beheert de archieven van de gemeente Venray en de  voormalige gemeente Meerlo-Wanssum (opgeheven per 1 januari 2010)

In principe zijn alle archieven van het gemeentebestuur en gemeentelijke instellingen die ouder zijn dan 20 jaar openbaar en voor onderzoek raadpleegbaar. De oudste stukken in het dorpsarchief van Venray gaan terug tot circa 1550.
In het gemeentearchief bevinden zich ook de archieven van kerkelijke instellingen. De oudere archieven van een groot aantal parochies uit de dekenaten Venray en Gennep zijn naar het gemeentearchief overgebracht.
Verder heeft het gemeentearchief een aantal archieven van organisaties op het terrein van de sociale zorg, cultuur, onderwijs en recreatie in beheer.
Het archievenoverzicht vindt u bij het onderdeel Archieven. Van een aantal archiefbestanden is een inventaris of plaatsingslijst aanwezig.

Beeldmateriaal over Venray is te vinden in de Beeldbank. In de beeldbank zijn foto’s uit de collectie van het gemeentearchief opgenomen. Voor meer beeldmateriaal over Venray kunt u terecht op www.rooynet.nl .

Genealogische bronnen behoren tot de meest geraadpleegde van het archief. De belangrijkste bronnen voor stamboomonderzoek zijn op naam toegankelijk gemaakt.

In een apart bestand zijn de bidprentjes te raadplegen. In deze collectie worden alleen prentjes opgenomen van personen die in Venray geboren en/of overleden zijn, dan wel langdurig in Venray gewoond hebben.

De jaargangen van het weekblad Peel en Maas vormen de kern van de krantencollectie.  Het weekblad is gedigitaliseerd en te raadplegen in het Peel & Maas archief. De jaargangen uit de oudste periode (1880-1918) zijn incompleet.

De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, brochures en jaarverslagen die betrekking hebben op Venray en omgeving. De catalogus vindt u bij het onderdeel Bibliotheek. In deze catalogus is ook de audiovisuele collectie van het archief opgenomen.

Studiezaal

De studiezaal van het Gemeentearchief is gevestigd in de publiekshal van het Gemeentehuis. Voor adres en openingstijden: zie de contactgegevens.
Voor het gebruikmaken van de studiezaal gelden huisregels die zijn vastgelegd in het bezoekersreglement.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. De actuele tarieven vindt u in het Tarievenoverzicht  Gemeentearchief.

Vrijwilligers

Het gemeentearchief kan alleen functioneren dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Zij zijn op veel terreinen actief: dienstverlening studiezaal en genealogische vraagbaak; inventarisatie van archieven en het toegankelijk maken van historische bronnen.

De volgende vrijwilligers zijn op dit moment werkzaam voor het archief:

  • Jo Claesssens-Roelofs (studiezaal; bidprentjes indexering genealogische bestanden)
  • Rinus Flokstra (inventarisatie)
  • Sabina Jeuken-Prochowski (indexering genealogische bestanden)
  • Piet Maassen (indexering genealogische bestanden)
  • Frans van Meijel (bidprentjes)
  • Nelly Roos-Hagens (beeldbank)
  • Liny Rutten-Rutten (beeldbank en notarieel archief)
  • Els Zaeijen (beeldbank)

Contactgegevens

Gemeentearchief Venray
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
0478-523333
gemeentearchief@venray.nl

Postadres
Postbus 500
5800 AM  Venray

Openingstijden
Zie:  Contact