archiefwebsite venray

Gemeentearchief

Sfeer beeld

Handleiding genealogie

Bij het onderdeel Genealogie vindt u gegevens uit de volgende bronnen: Doop-, trouw- en begraafboeken
Registers burgerlijke stand
Notarieel archief
Vanaf 2014 zal een begin worden gemaakt met het beschikbaar stellen van volkstellingen en bevolkingsregisters.

Doop-, trouw- en begraafboeken
De belangrijkste genealogische bronnen in de periode vóór 1798 (het Ancien Régime) zijn de kerkregisters. Het Concilie van Trente neemt in het midden van de zestiende eeuw een aantal maatregelen om de controle van de kerk op de huwelijksmoraal van de gelovigen te versterken. Om goed toezicht te kunnen houden worden pastoors verplicht om een administratie van de huwelijken bij te houden en doopregisters aan te leggen. Over het bijhouden van overlijdensregisters wordt niets geregeld. De oudste begraafboeken zijn vaak kasboeken voor de inning van uitvaart- en/of grafrechten.

De kwaliteit van de kerkregisters is zeer wisselend. Sommige pastoors zijn heel nauwkeurig, bij andere lijkt het register meer op een kladboek en zijn er gaten in de administratie. In 1771 komt de bisschop van Roermond met voorschriften voor het secuur bijhouden van de kerkboeken.

De volgende kerkregisters zijn via de website beschikbaar:

Parochie St. Petrus’ Banden (Venray-dorp, Castenray, Heide, Leunen, Merselo, Oostrum, Smakt, Veulen)

 • Doopboeken, 1586-1633, 1637-1798
 • Trouwboeken, 1636-1798
 • Begraafboeken, 1666-1722, 1730-1798

Parochie St. Gertrudis (Oirlo)

 • Doop-, trouw- en begraafboeken, 1612-1798

Parochie St. Michaël (Wanssum)

 • Doop-, trouw- en begraafboeken, 1700-1798

In de toekomst zullen ook de doop-, trouw- en begraafboeken van Blitterswijck (parochie H. Maria Geboorte), Geijsteren (parochie St. Willibrordus), Meerlo (parochie St. Joannes de Doper) en Swolgen (parochie St. Lambertus) beschikbaar komen.

Een aantal registers van de kerkboeken is gefolieerd. Dat wil zeggen: ze hebben één nummer per twee pagina’s. Dit nummer staat steeds in de bovenhoek van de rechterpagina. Het blad met het nummer is de voorzijde (= recto). De volgende scan is het blad van de achterzijde (= verso).

Registers van de burgerlijke stand
De burgerlijke stand wordt in de loop van 1798 ingevoerd door het Frans bestuur in het kanton Horst, waartoe ook Venray behoort. Eerst worden de lopende registers van dopen, trouwen en begraven bij de pastoors ingenomen en formeel afgesloten. Voor een korte periode (augustus-september 1798) blijven de kerkregisters in gebruik voor het inschrijven van geboorten, huwelijken en overlijden. Met ingang van het jaar 7 (22 september 1798) worden de akten van de burgerlijke stand ingeschreven in aparte registers. Van 1798 tot 1800 is er sprake van de kantonsmunicipaliteit Horst, waarin 20 gemeenten (‘communes’) samenwerken. De burgerlijke stand-registers worden niet kantonnaal, maar per gemeente bijgehouden. Feitelijk is er dus sprake van twintig burgerlijke standen in het kanton Horst. In najaar van 1800 vindt er een bestuurlijke reorganisatie plaats. De gemeenten Venray en Oirlo worden samengevoegd tot de mairie de Venray, de gemeenten Wanssum en Geijsteren tot de mairie de Wanssum en de gemeenten Meerlo, Blitterswijck Swolgen en Tienray tot de mairie de Meerlo. Dit overkoepelend bestuur blijft ook na 1815 bestaan waarbij de term mairie uiteindelijk plaatsmaakt voor gemeente. Vanaf 1800 worden er door de mairiëen (later gemeenten) afzonderlijke registers voor de burgerlijke stand aangelegd.

De volgende registers zijn via de website beschikbaar:

Venray (commune de Venray; mairie de Venray; gemeente Venray)

 • Geboorteakten, 1798-1913
 • Huwelijksakten, 1798-1938
 • Overlijdensakten, 1798-1963

Oirlo (commune de Oirlo)

 • Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1798-1800

Wanssum (commune de Wanssum; commune de Geijsteren; mairie de Wanssum; gemeente Wanssum)

 • Geboorteakten, 1801-1913
 • Huwelijksakten, 1799-1938
 • Overlijdensakten, 1802-1963

Meerlo (commune de Meerlo; commune de Blitterswijck; commune de Swolgen; commune de Tienray; mairie de Meerlo; gemeente Meerlo)

 • Geboorteakten, 1799-1913
 • Huwelijksakten, 1798-1938
 • Overlijdensakten, 1798-1963

Volkstellingen en bevolkingsregisters

Na de burgerlijke stand is het bevolkingsregister voor de negentiende en twintigste eeuw de belangrijkste bron waar gegevens over personen aan ontleend kunnen worden. Het bevolkingsregister werd in 1850 ingevoerd. In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn een aantal volkstellingen uitgevoerd. De volkstellingen in de gemeente Venray van 1816, 1826 en 1830 zijn op de website gepubliceerd. In 2015 wordt een begin gemaakt met de bevolkingsregisters.

Notarieel archief
Vanaf 1817 is in Venray een notaris gevestigd. In dat jaar verhuist notaris Jan Jacob Pingen van Broekhuizen naar Venray. De akten van de Venrayse notarissen en de toegangen op deze akten (de zogenaamde repertoria) bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het aktenbestand uit de periode (1815) 1817-1925 is gedigitaliseerd. In deze periode zijn de volgende notarissen in Venray werkzaam: J.J. Pingen (1817-1844); H.C.L. le Brun (1845-1846); H. Reijnders (1847-1873); C.A.M. Smitz (1874-1887); M.F.H. Linssen (1888-1914) en J.H.J. Pluymaekers (1914-1925). De akten van de notarissen worden doorzoekbaar gemaakt op naam. Dit project is in 2013 gestart met het aktenbestand van notaris Pluymaekers. Voor het gedeelte van het notarieel archief dat nog niet ontsloten is bestaat de mogelijkheid om door de registers te bladeren. Ga hiervoor naar de optie ‘Bladeren door bronnen’ en vink ‘Notarieel register’ aan.